logo
ADVERTISEMENT

Chăn nuôi là một phần thuộc lĩnh vực nào dưới đây?

Câu hỏi :

Chăn nuôi là một phần thuộc lĩnh vực nào dưới đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Chăn nuôi là một phần thuộc lĩnh vực nào dưới đây?

Chăn nuôi là một phần của nông nghiệp vì tác động vào vật nuôi để tạo ra những sản phẩm phục vụ cho mục đích khác nhau của con người như:

- Cung cấp thực phẩm

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

- Cung cấp sức kéo

- Cung cấp phân bón cho trồng trọt

- Tạo việc làm cho người nông dân.

ADVERTISEMENT