logo
ADVERTISEMENT

Câu thơ nào dưới đây có sử dụng thành ngữ?

Câu hỏi :

Câu thơ nào dưới đây có sử dụng thành ngữ?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Câu thơ có sử dụng thành ngữ là: “Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng”

=> Thành ngữ: Một nắng hai sương chỉ sự vất vả, cần cù, chăm chỉ của con người.

ADVERTISEMENT