logo

Cập nhật dữ liệu là gì? Tại sao dữ liệu cần được cập nhật thường xuyên?

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi trang 51 (Cập nhật dữ liệu là gì? Tại sao dữ liệu cần được cập nhật thường xuyên?) Bài 10: Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí SGK Tin 11 Kết nối tri thức.

Câu hỏi: Cập nhật dữ liệu là gì? Tại sao dữ liệu cần được cập nhật thường xuyên?

Cập nhật dữ liệu

Trả lời ngắn gọn: 

Cập nhật dữ liệu là quá trình thêm mới, sửa đổi hoặc xóa bỏ thông tin từ một bộ dữ liệu hoặc hệ thống thông tin nào đó. Việc cập nhật dữ liệu thường xuyên là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác, khả dụng và an toàn của dữ liệu, giúp cho các doanh nghiệp và tổ chức phát triển và hoạt động hiệu quả hơn.

Trả lời chi tiết:

Cập nhật dữ liệu là quá trình thay đổi hoặc bổ sung thông tin mới cho một bộ dữ liệu hoặc một hệ thống thông tin nào đó. Thông tin mới này có thể bao gồm dữ liệu mới, sửa đổi dữ liệu cũ hoặc xóa dữ liệu không còn cần thiết.

Dữ liệu cần được cập nhật thường xuyên vì những lý do sau đây:

- Cải thiện độ chính xác: Khi dữ liệu được cập nhật thường xuyên, thông tin sẽ được cập nhật và sửa đổi đầy đủ, giúp cải thiện độ chính xác của dữ liệu.

- Bảo mật thông tin: Việc cập nhật thường xuyên cũng giúp bảo mật thông tin hơn. Nếu dữ liệu quan trọng không được cập nhật thường xuyên, nó có thể trở nên dễ dàng bị tấn công và lộ thông tin.

- Đảm bảo tính khả dụng của hệ thống: Các hệ thống hoạt động trên cơ sở dữ liệu đòi hỏi dữ liệu phải được cập nhật thường xuyên để đảm bảo tính khả dụng của hệ thống. Nếu không, các hệ thống này có thể dễ dàng gặp lỗi và hoạt động chậm hơn.

>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Kết nối tri thức

icon-date
Xuất bản : 03/03/2023 - Cập nhật : 03/03/2023