logo
ADVERTISEMENT

Cách đánh "Vây thành để diệt viện" được thực hiện trong?

Câu hỏi :

Cách đánh "vây thành để diệt viện" được thực hiện trong?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Lược đồ thể hiện cách đánh “Vây thành để diệt viện”

Cách đánh "vây thành để diệt viện" đã được sử dụng trong Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thời kỳ đầu (1418-1427) do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo, để chống lại quân Minh xâm lược. Khi quân Minh chiếm đóng các thành trì, Lê Lợi đã quyết định vây quanh các thành trì đó và cắt đứt tuyến cung cấp thực phẩm và nước uống của quân địch, gây nên sự kiệt quệ, đói khát, bệnh tật cho quân Minh, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quân ta tiến công, đánh bại quân Minh và giành lại độc lập cho nước Đại Việt.

ADVERTISEMENT