logo
ADVERTISEMENT

Các sản phẩm: giống vật nuôi, giống cây trồng mất thuế bao nhiêu phần trăm?

Các sản phẩm khi kinh doanh trên thị trường đều sẽ bị đánh thuế. Tuy nhiên các sản phẩm: giống vật nuôi, giống cây trồng không mất thuế. Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu rõ hơn qua câu hỏi trắc nghiệm Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế GDCD 9 nhé!


Các sản phẩm: Giống vật nuôi, giống cây trồng mất thuế bao nhiêu phần trăm?

A. 5%.

B. 7%.

C. 9%.

D. Không mất thuế 

Đáp án đúng là: D. Không mất thuế 

Các sản phẩm: giống vật nuôi, giống cây trồng không mất thuế 


Giải thích của giáo viên Toploigiai về lựa chọn đáp án D

các sản phẩm: giống vật nuôi, giống cây trồng không mất thuế

Các sản phẩm khi kinh doanh trên thị trường đều sẽ bị đánh thuế. Các loại thuế bao gồm: thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế môi trường. Có một số mặt hàng sẽ không phải chịu thuế. Ví dụ các sản phẩm: giống vật nuôi, giống cây trồng không mất thuế. Nội dung này được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/ 2013 của Bộ Tài chính. Thông tư này đã nêu rõ các sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, cành giống, củ giống, tinh dịch, phôi,… sẽ không phải chịu thuế GTGT nhưng vẫn phải đáp ứng các điều kiện do Nhà nước quy định.

ADVERTISEMENT