logo
ADVERTISEMENT

Các phẩm chất của một người có ý chí là?

Câu hỏi :

Các phẩm chất của một người có ý chí là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Các phẩm chất của một người có ý chí là?

Ý chí hiểu được hiểu là khả năng vượt qua mọi thử thách, là việc thực hiện các hành động để tạo ra kết quả theo như mong muốn của mình. Để gặt hái được kết quả như mong đợi ấy thì bạn sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn hay chướng ngại, nó thể hiện rõ năng lực của riêng mỗi người, không ai giống với ai. Tùy vào tâm lý của từng cá nhân mà mức độ ý chí sẽ hoàn toàn khác nhau.

Các phẩm chất của một người có ý chí bao gồm: Tính mục đích, tính độc lập, tính tự chủ, tính bền bỉ, tính quyết đoán. Ý chí giúp con người phát huy được sức mạnh một cách phi thường đồng thời nó chính là động lực sống cỗ vũ tinh thần giúp chúng ta có thể đứng lên, vượt qua những thử thách khó khăn.

ADVERTISEMENT