logo

Bốn bạn có nhận xét về một hình tứ giác như sau: A: Nó là một hình vuông. B: Nó là một hình bình hành.

Câu hỏi :

Bốn bạn có nhận xét về một hình tứ giác như sau:

A: “Nó là một hình vuông”.

B: “Nó là một hình bình hành”.

C: “Nó là một hình thang”.

D: “Nó là một hình diều”.

Ghi chú: Hình diều là tứ giác có hai cặp cạnh kề nhau có độ dài bằng nhau, ví dụ như hình bên.

Nếu có ba nhận xét trên đây là chính xác và một nhận xét là sai thì hình tứ giác này là hình gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Nếu A nói đúng => tất cả các bạn B, C, D đều nói đúng (Vì hình vuông cũng là hình bình hành, hình thang và hình thoi) => Mâu thuẫn.

=> A nói sai.

=> Ba bạn còn lại nói đúng, tức là tứ giác đó vừa là hình bình hành, vừa là hình thang, vừa là hình diều. Mà hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau là hình thoi, hình thoi cũng là hình thang.

Vậy tứ giác đó là hình thoi.

icon-date
Xuất bản : 10/02/2023 - Cập nhật : 11/02/2023