logo

Bệnh ở vật nuôi sẽ xảy ra khi tồn tại đồng thời bao nhiêu yếu tố gây bệnh?

Câu hỏi :

Bệnh ở vật nuôi sẽ xảy ra khi tồn tại đồng thời bao nhiêu yếu tố gây bệnh?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Bệnh ở vật nuôi sẽ xảy ra khi tồn tại đồng thời bao nhiêu yếu tố gây bệnh?

Bệnh là sự rối loạn hoạt động bình thường của sinh vật nuôi do tác động của các yếu tố gây bệnh.

Bệnh của vật nuôi xảy ra khi tồn tại 3 ba yếu tố:

- Mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể động vật.

- Động vật có sức đề kháng thấp.

- Môi trường không thuận lợi cho động vật và thuận lợi cho mầm bệnh.

icon-date
Xuất bản : 02/01/2023 - Cập nhật : 02/01/2023