logo
ADVERTISEMENT

Ankan hòa tan tốt trong dung môi nào?

Câu hỏi :

Ankan hòa tan tốt trong dung môi nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Ankan là những hiđrocacbon no mạch hở chỉ có liên kết đơn CC hoặc CH

Ankan là những hiđrocacbon no mạch hở chỉ có liên kết đơn CC hoặc CH. Ankan không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng dễ tan trong môi trường hữu cơ. Ankan không phân cực, nó dễ dàng hòa tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực như benzen và dầu mỡ.

ADVERTISEMENT