logo
ADVERTISEMENT

766 là màu gì?

Câu trả lời đúng nhất:

Nhuộm tóc là một trong những cách dễ nhất để thay đổi vẻ ngoài của bạn. 7/66 là màu đỏ nâu rượu vang

Để hiểu rõ hơn về màu tóc nhuộm hãy cùng Toploigiai tham khảo qua bài viết dưới đây nhé!


1. Bảng màu thuốc nhuộm collegen

Nhuộm tóc là một trong những cách dễ nhất để thay đổi vẻ ngoài của bạn. Có rất nhiều màu tóc để bạn tham khảo:

- Tóc màu nâu hạt dẻ, nâu sáng, đen: 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, 7/0, 8/0

- Tóc màu vàng nhạt, vàng sáng: 5/33, 6/33, 7/33, 8/33

- Tóc màu xám tro, xám khói (Ash), nâu rêu: 6/1, 7/1, 8/1

- Tóc màu tím (Violet): 3/22, 4/22, 5/22

- Tóc vàng đồng sẫm: 3/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 6/46, 5/46

- Tóc màu vàng đồng sáng: 7/44, 8/44

- Tóc màu vàng gỗ: 5/3, 6/3, 7/3, 8/3

- Tóc màu đỏ (rượu vang): 4/66, 5/66, 6/66, 7/66, 8/66

[CHUẨN NHẤT] 766 là màu gì?

- Tóc màu mận: 6/5

- Tóc màu nâu tây, nâu tự nhiên: 4/7, 5/7, 6/7, 4/5, 5/5

- Hệ thống màu mix (màu pha tăng độ sáng màu và nhuộm 2 light): 0/00, 0/000, E11, E18, 811, 0/22, E22, 8/22, 0/33, 0/44, 0/66, E66, 0/77, 0/88 


2. Những công thức nhuộm màu thông thường

* Lưu ý trước khi nhuộm:

- Đối với những tông màu nóng: nâng tông cao hơn 1 tông so với tông màu mục tiêu.

Ví dụ: Bạn muốn nhuộm màu 7/3 trên sợi tóc to thì ta nâng tóc lên tông 8 trước.

- Đối với những tông màu lạnh: nâng tông cao hơn 2 tông so với màu mục tiêu.

Ví dụ: Bạn muốn nhuộm màu 8/2 trên sợi tóc to, thì ta nâng tông tóc lên tông 10.

* Cách Mix màu: 10-50 %

- Đối với những tông màu nóng: tông càng cao Mix càng nhiều và ngược lại.

- Đối với những tông màu lạnh: tông càng cao Mix càng ít và ngược lại. ( trừ màu Xám)

10%- 20% tăng ánh sắc tố nhẹ nhàng.

30%- 40% tăng ánh sắc tố rõ ràng.

50% tăng ánh sắc tố rực rỡ.

- Công dụng: Hỗ trợ màu chính, tăng ánh sắc tố, kết hợp 2 màu với nhau để tạo ra màu khác. Khử màu, cộng hưởng, thay đổi ngôi vị màu chính và màu phụ.

- Thời gian nhuộm: khoảng 35- 45 phút.

Ammoniac mở biểu bì 5- 10p.

Oxy làm nhạt màu tóc 10- 15p.

Hạt sắc tố màu thẩm thấu 10- 20p.

Cách nâng nền: Phụ thuộc vào nền tóc và chất tóc đang có.

- Oxy 12% + 0/00 (1:1) lên 3-4 level

- Oxy 9% +0/00 (1:1) lên 2-3 level

- Oxy 6%+ 0/00 (1:1) lên 1-2 level

→ Muốn lên tông cao phải kết hợp với bột tẩy.

* Màu tự nhiên (44/0, 55/0,66/0,77/0,88/0).

+ Nhuộm 44/0 trên nền tóc tự nhiên Lv3.

66/0 + 0/22 + Oxy 9% (đối với sợi tóc mảnh)

Hoặc 77/0 + 0/22 + oxy 9% (đối với sợi tóc trung bình và to)

+ Nhuộm 55/0 trên nền tóc tự nhiên Lv3.

- 77/0 + 0/22 (10%) + OXY 9% (đối với sợi tóc mảnh)

Hoặc 88/0 + 0/22(10%) + oxy 9% (đối với sợi tóc trung bình và to)

+ Nhuộm 66/0 trên nền tự nhiên Lv3.

88/0 + 0/22 + 0/00 + oxy 9% (đối với sợi tóc trung bình và to)

88/0 + 0/11 + 0/00 + oxy 9% (đối với sợi tóc mảnh)

+ Nhuộm 77/0 trên nền tóc tự nhiên Lv3.

0/00+0/22(10%)+bột tẩy (10%)+ Oxy9% ( đối với sợi tóc trung bình và to)

0/00+0/11(8%) + Oxy12% (đối với sợi tóc mảnh)

+ Nhuộm 88/0 trên nền tóc tự nhiên Lv3

Bước 1: 0/00+bột tẩy + Oxy9% (đối với sợi tóc mảnh)

Bột tẩy + Oxy9% (đối với sợi tóc trung bình và to)

Bước 2: 88/0+0/11(10%)+ Oxy 6%.

* Nếu tóc khỏe và nhiều thì phải tăng thêm màu Mix.

Công dụng: Màu tự nhiên là màu khử bớt ánh sắc hiện tại làm màu dịu và tự nhiên hơn.

* Nhuộm màu vàng (5/3,6/3,7/3,8/3).

- Màu 5/3 trên nền tóc tự nhiên Lv3.

8/3 + 0/33 + 0/22 + Oxy9% (đối với sợi tóc trung bình và to)

7/3 + 0/33 + 0/22 + 0/00 + oxy6% (đối với sợi tóc mảnh)

- Màu 6/3 trên nền tóc tự nhiên Lv3.

8/3 + 0/33 + 0/22 + 0/00(20%) + Oxy9%

- Màu 7/3 trên nền tóc tự nhiên Lv3.

Bước 1: Nâng tông lên Lv7 đến Lv8.

Bột tẩy + 0/00 + Oxy9%

Bước 2: 7/3 + 0/33 + 0/22 + Oxy6%

- Mầu 8/3 trên nền tóc tự nhiên Lv3.

Bước 1: Nâng tông lên Lv8 đến Lv9

Bột tẩy + Oxy9%

Bước 2: 8/3 + 0/33 + 0/22 + Oxy6%

* Màu đồng (6/4,7/4,8/4)

- Màu 6/4 trên nền tóc tự nhiên Lv3.

8/4 + 0/00(20%) + 0/66(5%) + 0/45(5%) + 0/33(15%) + Oxy9%

Ở đây 0/66 là màu tím. 0/45 là màu đỏ

- Màu 7/4 trên nền tóc tự nhiên Lv3

Bước 1: nâng tông lên Lv7 đến Lv8.

0/00 + bột tẩy + Oxy9%

Bước 2: 7/4 + 0/45(5%) + 0/33(15%) + 0/66(3%) + Oxy6%.

Ở đây 0/66 là màu tím. 0/45 là màu đỏ.

- Màu 8/4 trên nền tóc tự nhiên Lv3.

Bước 1: Nâng tông lên Lv8-9.

- bột tẩy+Oxy9%

Bước 2: 8/4+0/45(5%)+0/33(15%)+0/66(3%)+oxy6%.

* Màu đồng ánh vàng (6/43,7/43,8/43)

- Màu 6/43 trên nền tóc tự nhiên Lv3.

8/43+0/00(20%)+0/33(10%)+Oxy9%

- Màu 7/43 trên nền tóc tự nhiên Lv3.

Bước 1: Nâng tông lên Lv 7-8.

0/00+Bột tẩy+oxy9%.

Bước 2: 7/43+0/33(10%)+0/45(5%)+Oxy6%

- Màu 8/43 trên nền tóc tự nhiên lv3.

Bước 1: Nâng tông lên Lv 8-9.

bột tẩy+Oxy9%.

Bước 2: 8/43+ 0/33(10%)+0/45(5%)+Oxy6%.

* Màu đỏ (5/45,6/45,7/45,8/45).

- Màu 5/45 trên nền tóc tự nhiên Lv3.

8/45+0/45+Oxy9%.

- Màu 6/45 trên nền tóc tuej nhiên Lv3.

8/45+0/45+0/22(8%)+0/00(20%)+Oxy9%

- Màu 7/45 trên nền tóc tự nhiên Lv3.

Bước 1: Nâng tông lên Lv8-9.

- Bột tẩy+Oxy9%.

Bước 2: 7/45+0/45+0/22(5%)+Oxy6%..

- Màu 8/45 trên nền tóc tự nhiên Lv3.

Bước 1: Nâng tông lên Lv8-9.

– Bột tẩy+ Oxy9%

Bước 2: 8/45+0/45+0/22(5%)+oxy6%.

* Màu tím (3/66,5/66). mã 66 ở đay là tím.

- Màu 3/66 trên nền tóc tự nhiên Lv3.

5/66+0/66+0/00(30%)+Oxy9%.

- Màu 5/66 trên nền tóc tự nhiên Lv3.

B1: Nâng tông lên Lv7-8.

-0/00+bột tẩy+ Oxy9%.

B2: 5/66+0/66+0/45(10%)+0/88(5%)+Oxy6%.

* Màu rêu (6/2,8/2).

- Màu 6/2 trên nền tóc tự nhiên Lv3.

B1: Nâng tông lên Lv8.

- Bột tẩy+oxy9%

B2: 6/2+ 0/22+0/88+66/0(10%)+Oxy6%.

→ Lưu ý: Nhuộm vào chân tóc trước, đợi lên màu sau đó kéo ra ngọn.

- Màu 8/2 trên nền tóc tự nhiên Lv3.

B1: Nâng tông lên Lv9.

-Bột tẩy+ Oxy 12%.

B2: 8/2+0/22+88/0+Oxy 6%.

* Màu xám (5/11,8/11).

- Màu 8/11 trên nền tóc tự nhiên Lv3.

B1: nâng tông lên Lv9: Bột tẩy +Oxy9%.

B2: 8/11+0/11+33/0(5-10%)+0/88(5-10%)+Oxy6%.

→ Lưu ý: Nhuộm vào chân tóc trước, đợi lên màu sau đó kéo ra ngọn.

* Màu nâu Socola (5/77,6/77).

- Màu 5/77 trên nền tóc tự nhiên Lv3.

6/77+0/00(15-20%)+Oxy9%

- Màu 6/77 trên nền tóc tự nhiên Lv3.

B1: Nâng tông lên Lv6: 0/00+Oxy9%

B2: 6/77+Oxy6%.


3. Cách chọn màu cho tóc nhuộm đẹp và phù hợp màu da

Từng màu da khác nhau sẽ phù hợp với từng màu tóc nhuộm khác nhau. Chọn màu tóc nhuộm phù hợp với làn da sẽ giúp da bạn trông trắng sáng hơn, nổi bật được khuôn mặt của bạn, trước tiên phải xác định tông màu da

Thông thường, màu da của chúng ta được chia theo 3 tông cơ bản: tông sáng, tông trung tính, tông lạnh. Nếu bạn sở hữu một làn da trắng sáng thì da bạn đang ở tông lạnh, còn lại là ở tông màu nóng. Đầu tiên, bạn phải xác định màu da của mình thuộc tông gì thì mới quyết định được màu tóc nhuộm phù hợp với màu da của mình. Để xác định được tông màu da của mình, bạn cần làm một thí nghiệm nhỏ và đơn giản như sau:

Bạn tìm một nơi nắng nhiều và đứng dưới nắng, tiếp đến bạn đưa mu bàn tay hoặc cổ tay ra để nhìn rõ các đường gân dưới da của mình. Nếu các đường gân hiện lên màu xanh dương thì chứng tỏ da bạn là tông lạnh. Ngược lại, nếu các đường gân là màu xanh lá thì da bạn thuộc tông nóng

Những người sở hữu tông da nóng tức là màu da vàng hoặc nâu. Họ sẽ hợp với các tông màu tóc sẫm màu như: nâu vàng, mật ong, nâu sậm, màu sô cô la, caramel, đỏ, đỏ cam, ...Người có tông da lạnh tức màu da trắng sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc chọn màu tóc nhuộm. Từ những màu nhạt như: bạch kim, tro ảnh bạc, màu kem, màu cát vàng, đến các tông màu đậm như: cà phê, nâu vàng, nâu nhạt, đỏ rượu vang, ...

- Màu nhuộm cho da trắng

Nếu bạn sở hữu làn da trắng thì thật dễ dàng để chọn màu tóc nhuộm. Bởi với bất cứ màu nhuộm tóc nào cũng đều hợp với làn da trắng của bạn. Do đó, bạn chỉ việc chọn màu sắc đúng với sở thích và cá tính của bản thân là đã có ngay một mái tóc nhuộm đẹp và vô cùng quyến rũ, nổi bật. Đây chính là ưu điểm lớn nhất của cô nàng sở hữu làn da trắng sứ có thể chinh phục mọi màu sắc để thay đổi phong cách của mình

Đỏ, hồng, vàng, tím, bạch kim, xanh rêu, xám, nâu đồng... tất cả đều là những màu tóc nhuộm vô cùng hấp dẫn và nổi bật chờ đón bạn

- Màu tóc nhuộm cho da ngăm đen

Nếu bạn sở hữu làn da sậm màu ngăm đen hay bánh mật, bạn sẽ có ít sự lựa chọn hơn về màu tóc nhuộm nhưng không phải là bạn không thể chọn cho mình màu tóc phù hợp và khiến bạn cảm thấy tự tin và nổi bật hơn. Gam màu đậm như nâu cafe, hạt dẻ, nâu ánh đồ,.. sẽ là một gợi ý tuyệt vời dành cho bạn khi chọn màu tóc nhuộm để làm sáng làn da và tôn lên nét đẹp khuôn mặt

- Màu tóc nhuộm cho da vàng

Nếu bạn sở hữu làn da sậm màu ngăm đen hay bánh mật, bạn sẽ có ít sự lựa chọn hơn về màu tóc nhuộm nhưng không phải là bạn không thể chọn cho mình màu tóc phù hợp và khiến bạn cảm thấy tự tin và nổi bật hơn. Gam màu đậm như nâu cafe, hạt dẻ, nâu ánh đồ,. sẽ là một gợi ý tuyệt vời dành cho bạn khi chọn màu tóc nhuộm để làm sáng làn da và tôn lên nét đẹp khuôn mặt.

-----------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn tìm hiểu 7/66 là màu gì?. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có thông tin hữu ích khi đọc bài viết này, cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc bài viết. 

ADVERTISEMENT